Rendszerváltás

(A Társadalomelméleti Kollégiummal közös szervezésben)

1. alkalom
First the Transition, then the Crash

moderál: Gagyi Ági

 • Gareth, Dale (szerk.) (2011): First the Transition, then the Crash: Eastern Europe in the 2000s. Pluto Press. Különösen: Introduction (1–20) és 10. fejezet (203–228).

2. alkalom
Kettős függőség és függő problémalátás
moderál: Éber Márk, Gagyi Ági

 • Böröcz József (1992): Kettős függőség és tulajdonvákuum. Társadalmi átalakulás az államszocialista félperiférián. In: Szociológiai Szemle, 2(3): 3–20.
 • Melegh Attila (2011): Living to Ourselves: Localizing Global Hierarchies in State Socialist Hungary in the 1970s and 1980s. In: Journal of Modern European History, 9(2): 263–281.

3. alkalom
A neoliberális gondolat és az értelmiségiek Kelet-Európában
moderál: Éber Márk, Gagyi Ági

 • Eyal, Gil (2000): Antipolitics and the Spirit of Capitalism: Dissidents, Monetarists, and the Czech Transtion to Capitalism. In: Theory and Society, 29(1): 49–92.
 • Bockman, Johanna – Eyal, Gil (2002): Eastern Europe as a Laboratory of Economic Knowledge: the Transnational Roots of Neoliberalism. In: American Journal of Sociology, 108(2): 310–352.
 • Körösényi András (2000): Értelmiség és politikai gondolkodás. In: Értelmiség, politikai gondolkodás és kormányzat. Osiris. 19–124.
 • Szalai Erzsébet írásai.

4. alkalom
Privatizáció, munkásönigazgatás, dolgozói tulajdon
moderál: Gagyi Ági és Szépe András

 • Ost, David (2005): The Defeat of Solidarity: Anger and Politicas in Postcommunist Europe. Cornell University Press.
  Különösen: 1. fejezet (13–36).
 • Nagy Éva Katalin (2011): Munkástanácsok 1989-ben. A dolgozói tulajdon kérdése a rendszerváltás folyamatában. In: Eszmélet, 91: 111–129.

5. alkalom
Posztszocializmus globális perspektívában
moderál: Gagyi Ági

 • Verdery, Katherine – Chari, Sharad (2009): Thinking Between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism and Etnography after the Cold War. In: Comparative Studies in Society and History, 51(1): 6–34.
 • Gille Zsuzsa (2010): Is there a Postsocialist Condition? In: Global Society, 24(1): 9–30.
 • Fraser, Nancy (1997): Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition. Routledge. Különösen: 1. fejezet.

6. alkalom
Mainstream tranzitológia
moderál: Jelinek Csaba és Szépe András

 • Sztompka, Piotr (1993): Civilizational Incompetence: The Trap of Post-Communist Societies. In: Zeitschrift für Soziologie, 22(2): 85–95.
 • Habermas, Jürgen (1990): Die nachholende Revolution. Kleine Politische Schriften VII. Suhrkamp Verlag. 179–204.

7. alkalom
Transformation–Transition Debate
moderál: Éber Márk

 • Böröcz József-interjú. Készítette: Gagyi Ági, Pulay Gergő. Kézirat.
 • Szelényi Ivan – Costello, Eric (1996): The Market Transition Debate: Toward a Synthesis? In: American Journal of Sociology, 101(4): 1082–1096.

8. alkalom
A posztszocializmus antropológiája
moderál: Pulay Gergő

 • Yurchak, Alexei (2005): Late Socialism: An Eternal State. In: Everything Was Forever, Until it Was No More. Princeton University Press. 1–36.

9. alkalom
Rendszerváltó értelmiségiek és értelmiségi pozíciók
moderál: Éber Márk és Gagyi Ági

 • Lámpások az alagútban – Emlékek a Pénzügykutatóról (1998). Pénzügykutató Rt.; Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Részvénytársaság.
 • Szalai Erzsébet (1990): Szereppróba. In: Valóság, 12: 145–165.

Reklámok