A posztszocializmus és a rendszerváltások gazdaságantropológiája kör

(A Társadalomelméleti Kollégiummal közös szervezésben)

A kör ötlete az előző féléves “Rendszerváltás” olvasókörön merült fel, annak is az egyik utolsó alkalmán, ahol a rendszerváltással kapcsolatos antropológiai irodalomról beszélgettünk. A kör konklúziója az volt, hogy egyrészt van elég sok angolul publikált, a “nyugati” diskurzusban is ismert, mára már klasszikus kutatás (téeszekről, informális gazdaságról, szegénységről, stb.), másrészt viszont a kelet-európai, főleg 1989 után intézményesült antropológiai diszciplína ezekről nem nagyon vesz tudomást különböző tudományszociológiai okokból. A kör célja a kelet-európai posztszocialista átalakulások kontextusában született, a kortárs kritikai társadalomtudományok irodalmába kapcsolódó, de ebben a régióban kevésbé ismert munkák összegyűjtése és feldolgozása. A kör során megpróbáljuk felfejteni hogy a leegyszerűsítve szocializmusból kapitalizmusba történő átmenetnek nevezett folyamat során hogyan változtak meg a különböző társadalmi-gazdasági intézmények és a hatalmi erőviszonyok. A szövegek kiválogatásánál fontos szempont, hogy azok a helyi folyamatokat a globális hierarchia-viszonyokba beágyazottan kezeljék.

A kör során minden alkalomnak lesz egy-egy felelőse, aki az adott alkalom témájából alaposan felkészül és az adott alkalmat moderálja. A kör célja hogy a témák közötti kapcsolatokat együtt, közösen fedezzük fel és rakjuk össze. A kör végeztével nyáron egy rövid erdélyi kutatótábort is tervezünk, ahol Gagyi József antropológus vezetésével egy romániai falu példáján keresztül a “terepen” is végiggondoljuk a félév elméleti munkáját.

2013. február 20.
Érdemes tanulmányozni a posztszocializmust?
moderátor: Pulay Gergely

 • Hann, Chris M. – Humphrey, Carolin – Verdery, Katherine (2002): Introduction: Postsocialism as a Topic of Anthropological Investigation. In Postsocialism. Ed.: Hann, Chris M. Routledge. 128.
 • Buyandelgeriyn, Manduhai (2008): Post-Post-Transition Theories: Walking on Multiple Paths. In Annal Review of Anthropology, 37: 235250.

2013. február 27.
Posztszocializmus, posztkolonializmus, globalizáció
moderátor: Soltész Béla

 • Buchowski, Michał (2006): The Specter of Orientalism in Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother. In Anthropological Quarterly, 79(3): 463482.
 • Gille, Zsuzsa (2010): Is there a Global Postsocialist Condition? In Global Society, 24(1): 930.
 • Poblocki, Kacper (2009): Whiter Anthropology without Nation-state? Interdisciplinarity, World Anthropologies and Commoditization of Knowledge. In Critique of Anthropology, 29(2): 225252.

2013. március 6.
Munka és munkásság a posztszocializmusban
moderátor: Meszmann Tibor

 • Dunn, Elizabeth C. (2004): Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the Remaking of the Polish Working Class. Cornell University Press. Ebből 4. fejezet (Quality Control, Discipline, and the Remaking of Persons, 94129).
 • Stanning, Allison (2005) Where is the Post-socialist Working Class? Working Class Lives in the Spaces of (Post-)Socialism. In Sociology, 39(5): 983999.

2013. március 13.
Posztszocializmus és kapitalizmus I.
moderátor: Gerőcs Tamás, Pinkasz András

 • Eyal, Gil (2000): Anti-Politics and the Spirit of Capitalism: Dissidents, Monetarists, and the Czech Transition to Capitalism. In Theory and Society, 29(1): 4992.
 • Daphne, Berdahl (2005): The Spirit of Capitalism and the Boundaries of Citizenship in Post-Wall Germany. In Comparative Studies in Society and History, 47(2): 235251.

2013. március 20.
Posztszocializmus és kapitalizmus II.
moderátor: Pulay Gergely

 • Buyandelgeriyn, Manduhai (2007): Dealing with Uncertainty: Shamans, Marginal Capitalism, and the Remaking of History in Postsocialist Mongolia. In American Ethnologist, 34(1): 127147.

2013. március 28.
Mezőgazdaság, tulajdon, szövetkezetek
moderátor: Gagyi Ágnes, Szépe András

 • Verdery, Katherine (2004): The Obligations of Ownership: R/estoring Rights to Land in Postsocialist Transylvania. In Property in Question: Value Transformation in the Global Economy. Eds.: Humphrey, Caroline Verdery, Katherine. Berg. 139159
 • Lampland, Martha (1991): Pigs, Party Secretaries, and Private Lives in Hungary. In American Ethnologist, 18(3): 459479.
 • Gagyi József (2005): Kötelesség és igazság  a mai vidéki élet kulturális, erkölcsi dimenzióiról. In Magyar Kisebbség, 3637: 7893. (Ebből az utolsó, 5. alfejezet (A dekollektivizáció erkölcsi dimenziói  kötelesség és igazság, 8792.).

2013. április 3.
Informális gazdaság, korrupció
moderátor: Pulay Gergely

 • Stan, Sabina (2012): Neither Commodities Nor Gifts: Post-Socialist Informal Exchanges in the Romanian Healthcare System. In Journal of the Royal Anthropological Institute, 18(1): 65-82.
 • Ledeneva, Alena V (2008): Blat and Guanxi: Informal Practices in Russia and China. In Comparative Studies in Society and History, 50(1): 118144.

2013. április 10.
Pénz és moralitás
moderátor: Novoszáth András

 • Rogers, Douglas (2005): Moonshine, Money, and the Politics of Liquidity in Rural Russia. In American Ethnologist, 32(1): 6381.
 • Wanner, Catherine (2005): Money, Morality and New Forms of Exchange in Postsocialist Ukraine. In Ethnos: Journal of Anthropology, 70(4): 515537.

2013. április 17.
Bűnözés
moderátor: Meszmann Tibor

 • Volkov, Vadim (2002): Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism. Cornell University Press. Ebből 4. (Bandits and Capitalists, 97125) és 2. fejezet (Violent Entrepreneurship, 2763).
 • Wedel, Janine (2001): Corruption and Organized Crime in Post-Communist States: New Ways of Manifesting Old Patterns. In Trends in Organized Crime, 7(1): 361. (Ebből különösen a 4753.)

2013. április 24.
Szegénység
moderátor: Jelinek Csaba

 • Haney, Lynne (2000): Global Discourses of Need: Mythologizing and Pathologizing Welfare in Hungary. In Burawoy, Michael et al: Global Ethnography: Forces, Connections, and Imaginations in a Postmodern World. University of California Press, 4873.
 • Smith, Adrian et al. (2008): The Emergence of a Working Poor: Labour Markets, Neoliberalisation and Diverse Economies in Post-Socialist Cities. In Antipode: A Radical Journal of Geography, 40(2): 283311.

2013. május 8.
Pszichológia: posztszocialista individualizmus
moderátor: Kovai Melinda

 • Matza, Tomas (2012): “Good Individualism?” Psychology, Ethics and Neoliberalism in Postsocialist Russia. In American Ethnologist, 39(4): 805819.

2013. május 22.
Cigányság
moderátor: Kovai Cecília

 • Stewart, Michael (2002): Deprivation, the Roma and ‘the underclass’. In Postsocialism. Szerk.: Hann, Chris. Routledge. 133155.
Reklámok