Világrendszer kör

2013.09.27.
Bevezetés a világrendszer-elméletbe

 • Wallerstein, Immanuel (2010): Bevezetés a világrendszer-elméletbe. L’Harmattan.
  Ebből 1. fejezet második fele, 2. fejezet és 3. fejezet (35‒123).

2013.10.04.
A félperiféria strukturális helyzete

 • Wallerstein, Immanuel (1976): Semi-Peripheral Countries and the Contemporary World Crisis. In: Theory and Society, 3(4): 461‒483.

ajánlott:

 • Arrighi, Giovanni (1990): The Developmentalist Illusion: A Reconceptualization of the Semiperiphery. In: Semiperipheral States in the World-Economy. Szerk.: Martin, William G. Greenwood Press. 11–42.

2013.10.11.
A kapitalizmus kialakulása Angliában

 • Dobb, Maurice ([1946] 1950): Studies in the Development of Capitalism. Routledge and Keagan Paul. Ebből „Capital Accumulation and Mercantilism” fejezet (179‒210).

ajánlott:

 • Dobb, Maurice ([1946] 1950): Studies in the Development of Capitalism. Routledge and Keagan Paul. Ebből „Decline of Feudalism and the Growth of Towns” fejezetből: 42‒70.

2013.10.21.
Gyarmati osztálystruktúra

 • Arrighi, Giovanni (1966): The Political Economy of Rhodesia. In: New Left Review, I/39: 35‒65.
 • Emmanuel, Arghiri (1972): White-Settler Colonialism and the Myth of Investment Imperialism. In: New Left Review, I/73: 35‒57.

2013.10.28.
A feudalizmusból a kapitalizmusba – Tranzíciós vita I.

 • Manning, Brian (1994): The English Revolution and the Transition from Feudalism to Capitalism (A Review of R Brenner, Merchants and Revolution: Commercial Change, Political Conflict and London’s Overseas Traders, 1550–1653). In: International Socialism, II/63: 75–87.
 • Epstein, Stephen R. (2007): Rodney Hilton, Marxism and the Transition from Feudalism to Capitalism. In: Past and Present, 195, supplement 2: 248‒269.

ajánlott:

 • Hilton, R. H. ([1985] 2002): A Crisis of Feudalism. In: The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe. Szerk.: Aston, T.H. – Philpin, C.H.E. Cambridge University Press. 119‒137.
 • Callinicos, Alex (1994): England’s Transition to Capitalism. In: New Left Review, I/207: 124‒133. [Robert Brenner Merchants and Revolution c. könyvének recenziója.]

2013.11.04.
A feudalizmusból a kapitalizmusba – Tranzíciós vita II.

 • Brenner, Robert (1977): The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism. In: New Left Review, I/104: 25‒92. Ebből: 31‒53.
 • Denemark, Robert A. ‒ Thomas, Kenneth P. (1988): The Brenner-Wallerstein Debate. In: International Studies Quarterly, 32(1): 47‒65.

2013.11.15.
Francia forradalom

 • Wallerstein, Immanuel (1989): The Modern World-System III: The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World Economy, 1730‒1840s. Academic Press. Ebből: 80‒125.

2013.11.20.
Dependencia-elméletek

 • Frank, André Gunder. 1966. The Development of Underdevelopment. New York: Monthly Review Press.
 • Laclau, Ernesto (1971): Feudalism and Capitalism in Latin America. In: New Left Review, I/67: 19‒38.
 • Cardoso, Fernando Henrique ‒ Faletto, Enzo ([1971] 1979): Dependency and Development in Latin America. University of California Press. Ebből „Preface to the English Edition” (vi‒xxv).

ajánlott:

 • Howard, Michael Charles ‒ King, John Edward (1992): A History of Marxian Economics. Volume II, 1929–1990. Macmillan. Ebből „Critics of Underdevelopment” (205‒224).

2013.11.29.
Egyenlőtlen csere

 • Amin, Samir ([1973] 1976): Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism. The Harvester Press. Ebből: 155‒198.

2013.12.06.
Hegemónia

 • Arrighi, Giovanni (1997): Globalization, State Sovereignty, and the ‘Endless’ Accumulation of Capital. Interneten: http://www.binghamton.edu/fbc/archive/gairvn97.htm (Letöltve: 2015.07.16.).
 • Arrighi, Giovanni (2009): Adam Smith in Beijing: Lineages of the 21st Century. Verso.

2013.12.13.
Financializáció

 • Brenner, Robert (2006): The Economics of Global Turbulence. Verso. Ebből „Preface” xix‒xxix.

ajánlott:

 • Brenner, Robert (2004): New Boom or New Bubble? In: New Left Review, 25: 57‒100.

2013.12.20.
Regulációs iskola

ajánlott:

 • Boyer, Robert (1995): The Great Transformation of Eastern Europe: A „Regulationist” Perspective. In: Emergo: Journal of Transforming Economies and Societies, 2(4): 25‒41.

2014.01.14.
Félperiféria újragondolása

 • Chase-Dunn, Christopher (2013): Contemporary Semiperipheral Development: The Regimes and the Movements. Interneten: http://irows.ucr.edu/papers/irows78/irows78.htm (Letöltve: 2015.07.16.).
 • Radice, Hugo (2009):Halfway to Paradise? Making sense of the Semi-Periphery. In: Globalization and the ‘New’ Semi-Peripheries. Szerk.: Worth, Owen – Moore, Phoebe. Palgrave Macmillan. 25‒39.

ajánlott:

 • Chase-Dunn, Christopher (1990): World State Formation: Historical Processes and Emergent Necessity. Interneten: http://www.irows.ucr.edu/papers/irows1.txt (Letöltve: 2015.07.16.).
 • Chase-Dunn, Christopher (2005): Global Public Social Science. In: The American Sociologist, 36(3‒4): 121‒132.

2014.01.21.
Egyenlőtlen fejlődés ‒ Kritikai földrajz

 • Smith, Neil (1984): Uneven Development, Nature, Capital and the Production of Space. Blackwell. Ebből: 4‒5. fejezet (132‒205).

2014.01.28.
Rendszerellenes mozgalmak

 • Arrighi, Giovanni ‒ Hopkins, Terence K. ‒ Wallerstein, Immanuel (1989): Antisystemic Movements. Verso. Ebből 2. fejezet második fele és 3. fejezet első fele  (41‒71).

2014.02.04.
Termelési módok

 • Wolf, Eric ([1982] 1995): Európa és a történelem nélküli népek. Akadémiai Kiadó – Osiris – Századvég. Ebből 89–119, 326–329, 416–418 és 419-424.

ajánlott:

 • Wolf, Eric ([1982] 1995): Európa és a történelem nélküli népek. Akadémiai Kiadó – Osiris – Századvég. Ebből 180–219, 220–258, 387–418.

2014.02.11.
A nagy átalakulás

 • Polányi Károly ([1944] 2004): A nagy átalakulás. Napvilág.

2014.02.24.
Záró beszélgetés

Reklámok